หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2557
17 พ.ย. 2557
       นายประภาส  คงสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 พร้อมด้วย ...
รายการ อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์ (R to the future)
7 พ.ย. 2557
     ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ทีมงานรายการอาชีวะ ทู เดอะฟิวเจอร์ ได้ขอความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ในการถ่ายทำรายการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนอาชีวะ โดยได้มาสัมภาษณ์ผู้อำนวยการประภาส คงสบาย และเน้นถึงเรื่องการ Re-skill อาทิเช่น ช่างยนต์ ช่างไฟ และช่างเสริมสวย      ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณรายการ อาชีวะ ทู เดอะฟิวเจอร์ ที่ได้ช่วยเผยแพร่ให้เห็นถึงด้านที่น่าสนใจของการเรียนในสายช่าง และหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยฯ มา ณ ...
วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
24 ต.ค. 2557
     ผู้บริหาร บุคลากรทางการนักศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันปิยมหาราช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ บริณหน้าศาลากลาง ...
ถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้่าเจ้าอยู่หัว
2 ต.ค. 2557
          ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยท่านรองมารศรี พันธุวงศ์ นำพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี           ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่„อพสกนิกรชาวไทย ...
มอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาอาชีพ
20 ก.ย. 2557
     ผู้ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มพิเศษเข้ารับวุฒิบัตร ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 โดยมีท่านผู้อำนวยการประภาส  คงสบาย เป็นประธานในพิธีปิด และผู้มอบวุฒิบัตรในครั้งนี้        ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มพิเศษ ด้วยหลักสูตรนอกระบบ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรับบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะงานอาชีพ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงหลังจากการฝึกอบรม จึงเหมาะสำหรับที่จะนำไปสร้างหรือประกอบอาชีพใหม่ หรือพัฒนาเพิ่มสมรรถนะงานอาชีพดั้งเดิมได้       ...

ดูทั้้งหมด

   ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4 ธ.ค. 2557
     ในวันที่ 4 ธีนวาคม 2557 เวลา 8.30 น. คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายประภาส คงสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญมายุครบ 87 พรรษา ณ ...
การอบรมตามโครงการ สร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs)
8 พ.ย. 2557
     นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเชื่อมโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 250 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการ สร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) ภายใต้หัวข้อ "เรียนเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ และประสบความสำเร็จในทุกอาชีพ" โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มาบรรยายให้ความรู้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ...
นักเรียนชั้น ปวช.3 พรีเซนต์การฝึกงาน
2 ต.ค. 2557
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังวัดสุพรรณบุรี กำหนดให้นักเรียนนักศึกษา ชี่นปวช.3 ทำการพรีเซนต์การฝึกงานจากเทอม1 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการบอกเล่าประสงการณ์ และรายงานผลการปฏิบัติงานฝึกงานกับสถานประกอบการ ให้น้อง ๆ ชั้น ปวช.2 และคณะครูอาจารย์เข้าร่วมรับฟัง โดยมีท่านรองสุจินต์ เดชภิญญา ...
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและระบบการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
1 ต.ค. 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา และระบบการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมรท่านสรชัด สุจิตต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย        จากการอบรมครั้งนี้ วิทยาลัยมีความคาดหวังว่าครูที่ปรึกษาจะได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพิ่มขึ้น เข้าใจ เห็นใจ ผู้เรียน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล และแก้ไขพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ...
ถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ
9 ส.ค. 2557
       คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายประภาส คงสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557โดยร่วมกันระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมือง และประชาชนคนไทยทุกคน        นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนยังร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระ 9 รูป จากวัดอู่ยา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ...

ดูทั้้งหมด

 
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวสารงานวิชาการและงานทะเบียน
 * ประกาศวันลงทะเบียนนักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3 ค่าระดมทรัพยากร 1,950 บาท  อ่านต่อ...
 * ประกาศรายวิชาเปิดเรียนภาคฤดูร้อน วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อ่านต่อ...
 
 • เปิดเทอม นักเรียน ปวช. (20 พ.ค. 2556)
 • นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ทางระบบออนไลน์ ( 1 เม.ย. 2556)
 •  
   
  อบรม/สัมมนา/ดูงาน
   

  รายงานการฝึกอบรม/สัมมนา

   
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
  * ร่าง TOR ครุภัณฑ์ชุดสาธิตและติดตั้งแอร์ดักท์ ไม่ต่ำกว่า 450,000 บีทียู
   * ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตและติดตั้งแอร์ดักท์ขนาดไม่ต่ำกว่า 450,000 บีทียู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์