หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
1 เม.ย. 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายประภาส คงสบายผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานพิธีวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี    ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยในพิธีนายประภาส คงสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเข็มครุฑทองคำเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนแผนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
25 มี.ค. 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และตารางเรียนรูปแบบ Block Release Traning ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส โดยมีคณะผู้บริหาร ...
ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา : สาม
27 ก.พ. 2557
           โดยนายอนุสรณ์  ฟูเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงนโยบายในการปรับสัดส่วนผู้เรียน  สายสามัญกับสายอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ท่านผู้อำนวยการประภาส  คงสบาย  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้พูดถึงแนวทางในการ  แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาและการรับสมัครนักเรียน  ระดับ  ปวช1.  ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีลงนามร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและของรัฐบาล  ณ ห้องประชุมวิทยบริการ  ชั้น 2 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 เวลา  09.00 ...
รับรางวัลโรงอาหารสะอาดถูก
20 ก.พ. 2557
           งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรี  วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยนายประภาส  คงสบาย ผู้อำนวยการ และ รองสุวัฒน์  งามยิ่ง ได้เดินทางรับรางวัลมาตราฐานโรงอาหารในสถานศึกษา(ระดับดีมาก ) ประจำปี ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ในวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ...
มหกรรม “อาชีวะสร้างชาติ” OPEN HOUSE เปิดประตู สู่ถนนสายอาชีพ
20 ก.พ. 2557
            วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส  จังหวัดสุพรรณบุรี  นำโดยนายประภาส  คงสบาย ผู้อำนวยการพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  นักศึกษา ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติโดย  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “อาชีวสร้างชาติ” OPEN HOUSE เปิดประตู สู่ถนนสายอาชีพ   ณ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส   จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   ...

ดูทั้้งหมด

   ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
ประชุมตามงานเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Openhouse เปิดโรงเรียน เปิดโรงฝึกงาน
12 ก.พ. 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายประภาส คงสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ประชุมตามงานเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Open house เปิดโรงเรียน เปิดโรงฝึกงาน ซึ่งในงานจะพบกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ผลงานนักเรียนนักศึกษา แนะแนวการเรียนสายอาชีพ  สมัครเรียนระดับชั้น ปวช. ...
อบรมการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นำ
28 ต.ค. 2556
วิทยาลัยจัดอบรมให้นักเรียน ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นำ เป็นการสร้างความเข้มแข็งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าของนักเรียน  ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติ   และการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะของผู้ทำหน้าที่ผู้นำทีม  หรือหัวหน้ากลุ่มงานย่อย  ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารทีมงานและผลักดันให้ทีมงานสามารถทำงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ต่อไป  กิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยฯ  ได้รับเกียรติจาก  ท่านพยัพ  สาธุพันธ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มศึกษาฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑  ...
ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ๒๕๕๖
24 ต.ค. 2556
คณะผู้บริหารนำโดยนายประภาส  คงสบาย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส  จังหวัดสุพรรณบุรี  นำครู-เจ้าหน้าที่  และนักเรียน จำนวน  ๑๙  คน  เข้าร่วมถวายพวงมาลาและติดตั้งระบบกระจายเสียง   เนื่องในวันปิยมหาราช   ในงานดังกล่าวนี้  ว่าทีร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพาณิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช”เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  ...
จัดทำสุขาลอยน้ำมอบผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
22 ต.ค. 2556
จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงรุนแรงในปัจจุบัน สิ่งที่หลายคน หลายหน่วยงานให้ความใส่ใจได้แก่การให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบ เพื่อบรรเทาความทุกข์ของผู้ประสบภัย  การจัดหาเสบียง ถุงยังชีพที่ประกอบด้วยสิ่งจำเป็น ยารักษาโรค และการสร้างสรรค์เครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็น  ในการดำรงชีวิต หนึ่งความช่วยเหลือที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส  จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างความประทับใจให้กับผู้ได้รับ และเรา ในฐานะศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ได้แก่นวัตกรรม “สุขาลอยน้ำ” ที่จัดทำขึ้นโดย คณะครู/นักเรียน ได้ร่วมกันจัดทำสุขาที่ถูกสุขลักษณะเคลื่อนที่ได้ นำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยทางน้ำ   ณ  จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖   จำนวน   ๑๐  ...
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
11 ต.ค. 2556
วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส  ...

ดูทั้้งหมด

 
ประกาศรับสมัครงาน
* รับสมัครครูสาขางานอิเล็กทรอนิกส์และครูสาขางานบัญชีด่วน! ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 อ่านต่อ...
* รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ด่วน! ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 อ่านต่อ...
* รับสมัครเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ด่วน! ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 อ่านต่อ...
 
ข่าวสารงานวิชาการและงานทะเบียน
 * ประกาศวันลงทะเบียนนักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3 ค่าระดมทรัพยากร 1,950 บาท  อ่านต่อ...
 * ประกาศรายวิชาเปิดเรียนภาคฤดูร้อน วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อ่านต่อ...
 
 • เปิดเทอม นักเรียน ปวช. (20 พ.ค. 2556)
 • นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ทางระบบออนไลน์ ( 1 เม.ย. 2556)
 •  
   
  อบรม/สัมมนา/ดูงาน
   

  รายงานการฝึกอบรม/สัมมนา

   
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร อ่านรายละเอียด..  (25 มีนาคม 2557)