หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์

วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
24 ต.ค. 2557
     ผู้บริหาร บุคลากรทางการนักศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันปิยมหาราช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ บริณหน้าศาลากลาง ...
ถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้่าเจ้าอยู่หัว
2 ต.ค. 2557
          ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยท่านรองมารศรี พันธุวงศ์ นำพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี           ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่„อพสกนิกรชาวไทย ...
มอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาอาชีพ
20 ก.ย. 2557
     ผู้ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มพิเศษเข้ารับวุฒิบัตร ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 โดยมีท่านผู้อำนวยการประภาส  คงสบาย เป็นประธานในพิธีปิด และผู้มอบวุฒิบัตรในครั้งนี้        ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มพิเศษ ด้วยหลักสูตรนอกระบบ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรับบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะงานอาชีพ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงหลังจากการฝึกอบรม จึงเหมาะสำหรับที่จะนำไปสร้างหรือประกอบอาชีพใหม่ หรือพัฒนาเพิ่มสมรรถนะงานอาชีพดั้งเดิมได้       ...
เลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12 ก.ย. 2557
คณะผู้บริหาร และข้าราชการครู วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 ...
พิธีเปิดกีฬายุทธหัตถีเกมส์
2 ก.ย. 2557
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่9 "ยุทธหัตถีเกมส์" ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

ดูทั้้งหมด

   ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
นักเรียนชั้น ปวช.3 พรีเซนต์การฝึกงาน
2 ต.ค. 2557
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังวัดสุพรรณบุรี กำหนดให้นักเรียนนักศึกษา ชี่นปวช.3 ทำการพรีเซนต์การฝึกงานจากเทอม1 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการบอกเล่าประสงการณ์ และรายงานผลการปฏิบัติงานฝึกงานกับสถานประกอบการ ให้น้อง ๆ ชั้น ปวช.2 และคณะครูอาจารย์เข้าร่วมรับฟัง โดยมีท่านรองสุจินต์ เดชภิญญา ...
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและระบบการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
1 ต.ค. 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา และระบบการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมรท่านสรชัด สุจิตต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย        จากการอบรมครั้งนี้ วิทยาลัยมีความคาดหวังว่าครูที่ปรึกษาจะได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพิ่มขึ้น เข้าใจ เห็นใจ ผู้เรียน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล และแก้ไขพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ...
ถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ
9 ส.ค. 2557
       คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายประภาส คงสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557โดยร่วมกันระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมือง และประชาชนคนไทยทุกคน        นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนยังร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระ 9 รูป จากวัดอู่ยา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
10 ก.ค. 2557
     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการประภาส คงสบาย เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ถึงวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป      ซึ่งกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป และยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเสียสละ จิตสาธารณะ ...
กิจกรรมวันสุนทรภู่
27 มิ.ย. 2557
     ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ หอประชุม โดยมีท่านผู้อำนวยการประภาส คงสบาย กล่าวเปิดงาน      กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดอ่านกลอน แต่งกลอน วาดภาพ และแสดงละครเวที นักเรียนได้รับความรู้ สนุกสนาน ...

ดูทั้้งหมด

 
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวสารงานวิชาการและงานทะเบียน
 * ประกาศวันลงทะเบียนนักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3 ค่าระดมทรัพยากร 1,950 บาท  อ่านต่อ...
 * ประกาศรายวิชาเปิดเรียนภาคฤดูร้อน วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อ่านต่อ...
 
 • เปิดเทอม นักเรียน ปวช. (20 พ.ค. 2556)
 • นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ทางระบบออนไลน์ ( 1 เม.ย. 2556)
 •  
   
  อบรม/สัมมนา/ดูงาน
   

  รายงานการฝึกอบรม/สัมมนา

   
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร อ่านรายละเอียด..  (25 มีนาคม 2557)