หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา
23 ส.ค. 2557
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เรียนเชิญท่านผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความเห็น และรับฟังนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมรับประทานอาหารเย็น ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ...
พบปะสังสรรค์ 10 รุ่นอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค. 2557
          ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดงานเลี้ยง "พบปะสังสรรค์ 10 รุ่นอิเล็กทรอนิกส์" ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 โดยมีท่านผู้อำนวยการประภาส  คงสบาย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน           ในการนี้ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์จัดงานนี้ขึ้น โดยมีวันถุประสงค์เพ่ื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน เพื่อติดตามทบทวนการเรียนรู้ในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ได้พบปะสังสรรค์รุ่นพี่รุ่นน้อง และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ...
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
22 ส.ค. 2557
          คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญมายุ ชครบ ๘๒ พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประขุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในครั้งนี้ นายสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นตัวแทนในการนำหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ถวายพระพร พสกนิกรไทยทั้งปวงต่างปลื้มปิติโสมนัส และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญคู่กับพสกนิกรชาวไทยตราบนิจนิรันด์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ...
พิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี
22 ส.ค. 2557
          นายประภาส คงสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยมี ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้           และได้มีคณะครู ...
คณะครูเข้าร่วมงานแนะแนวในงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี
22 ส.ค. 2557
          คณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายสุวัฒน์ งามยิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวในงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่8 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ...

ดูทั้้งหมด

   ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
ถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ
9 ส.ค. 2557
       คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายประภาส คงสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557โดยร่วมกันระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมือง และประชาชนคนไทยทุกคน        นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนยังร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระ 9 รูป จากวัดอู่ยา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
10 ก.ค. 2557
     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการประภาส คงสบาย เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ถึงวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป      ซึ่งกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป และยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเสียสละ จิตสาธารณะ ...
กิจกรรมวันสุนทรภู่
27 มิ.ย. 2557
     ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ หอประชุม โดยมีท่านผู้อำนวยการประภาส คงสบาย กล่าวเปิดงาน      กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดอ่านกลอน แต่งกลอน วาดภาพ และแสดงละครเวที นักเรียนได้รับความรู้ สนุกสนาน ...
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
26 มิ.ย. 2557
               วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดวันพิธีไหว้ครู ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยท่านผู้อำนวยการประภาส คงสบาย คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อร่วมกันระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรม ระหว่างครู – อาจารย์ ...
ตรวจสุขภาพประจำปี 2557
20 มิ.ย. 2557
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 บุคลากร นักเรียน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลเทพากร โดยบริการตรวจเบาหวาน โรคไต โรคตับ ไขมันในเม็ดเลือด และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ...

ดูทั้้งหมด

 
ประกาศรับสมัครงาน
 * ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูวิชาภาษาอังกฤษ
ข่าวสารงานวิชาการและงานทะเบียน
 * ประกาศวันลงทะเบียนนักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3 ค่าระดมทรัพยากร 1,950 บาท  อ่านต่อ...
 * ประกาศรายวิชาเปิดเรียนภาคฤดูร้อน วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อ่านต่อ...
 
 • เปิดเทอม นักเรียน ปวช. (20 พ.ค. 2556)
 • นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ทางระบบออนไลน์ ( 1 เม.ย. 2556)
 •  
   
  อบรม/สัมมนา/ดูงาน
   

  รายงานการฝึกอบรม/สัมมนา

   
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร อ่านรายละเอียด..  (25 มีนาคม 2557)