หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2558
2 มี.ค. 2558
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นางมารศรี พันธุวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี และเป็นประธานเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ...
มหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค ภาคกลาง
20 ม.ค. 2558
      คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการประภาส คงสบาย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค ภาคกลาง" โดยมี ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนาการอาชีวศึกษา กล่าวต้อนรับ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชาญเวช  บุญประเดิม และเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี       ในงานนี้นักเรียนของวิทยาลัยฯ ก็ได้ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ผลิตภัณฑ์อาหาร มีชื่อว่า "น้ำยาป่ากึ่งสำเร็จรูป" โดยมีอาจารย์ราณี  แก้วไพร ...
กิจกรรมการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ร่วมกับโครงการลุงหมอชวนเรียนอาชีพ
20 ม.ค. 2558
กิจกรรมแนะแนวของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโครงการลุงหมอชวนเรียนสายอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน และโรงเรียนบ้านหนองกระถิน มีโรงเรียน สพฐ เขต3 ร่วมกิจกรรมกว่า 200 ...
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2557
17 พ.ย. 2557
       นายประภาส  คงสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 พร้อมด้วย ...
รายการ อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์ (R to the future)
7 พ.ย. 2557
     ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ทีมงานรายการอาชีวะ ทู เดอะฟิวเจอร์ ได้ขอความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ในการถ่ายทำรายการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนอาชีวะ โดยได้มาสัมภาษณ์ผู้อำนวยการประภาส คงสบาย และเน้นถึงเรื่องการ Re-skill อาทิเช่น ช่างยนต์ ช่างไฟ และช่างเสริมสวย      ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณรายการ อาชีวะ ทู เดอะฟิวเจอร์ ที่ได้ช่วยเผยแพร่ให้เห็นถึงด้านที่น่าสนใจของการเรียนในสายช่าง และหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยฯ มา ณ ...

ดูทั้้งหมด

   ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
โครงการธรรมบรรยายกับการพัฒนาจิต
6 ก.พ. 2558
     องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการธรรมบรรยายกับการพัฒนาจิต ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปี1-ปวช.ปี3 จำนวน 7 สาขางานโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ลนขุนทด ในวันที่ 6 ก.พ. 2558       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งคำสอนของพุทธศาสนาและสถาบันศาสนาอันเป็นสถาบันของสังคม ...
ทดสอบ v-net ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา2557
24 ม.ค. 2558
     ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net) ให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระดับ ปวช.      วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดเป็นสนามสอบ v-net ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 เข้าสอบ และคณะครู ...
ประชุมการสอบ v-net ประจำปีการศึกษา 2557
23 ม.ค. 2558
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กำหนดการสอบ V-NET สำหรับนักเรียน ปวช.3 ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ...
เตรียมตัวสอบ v-net
21 ม.ค. 2558
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการติวสอบให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3ในวันที่ 22 มกราคม 2558 เพื่อเตรียมตัวสอบ v-net ประจำปีการศึกษา 2557 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม ...
การนำเสนอรายวิชาโครงการวิชาชีพ
15 ม.ค. 2558
ในวันที่ 15 มกราคม 2558 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 ได้มีการนำเสนอโครงการวิชาชีพ ในรูปแบบการนำเสนอ 3 บท พร้อมชิ้นงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ...

ดูทั้้งหมด

 
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวสารงานวิชาการและงานทะเบียน
 * ประกาศวันลงทะเบียนนักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3 ค่าระดมทรัพยากร 1,950 บาท  อ่านต่อ...
 * ประกาศรายวิชาเปิดเรียนภาคฤดูร้อน วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อ่านต่อ...
 
 • เปิดเทอม นักเรียน ปวช. (20 พ.ค. 2556)
 • นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ทางระบบออนไลน์ ( 1 เม.ย. 2556)
 •  
   
  อบรม/สัมมนา/ดูงาน
   

  รายงานการฝึกอบรม/สัมมนา

   
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
   * ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตและติดตั้งแอร์ดักท์ขนาดไม่ต่ำกว่า 450,000 บีทียู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์